Yên

Yên

Tặng chú Yên

 

– Yên à? Yên có yên không?

Yên cười như tiếng hàng thông trên đồi:

– Thông ngàn năm đứng đó chơi

Đâu cần chi biết đời vui hay buồn!

 

– Yên à, Yên có yên luôn?

Yên nhìn suối vẽ con đường nước xuôi:

– Mùa mưa dường đã qua rồi

Mà sao thác đổ qua đồi vẫn reo!

 

Tôi nhìn Yên muốn yên theo

Dưới kia trăng sáng trong veo phía đời

Yên còn yên nữa hay thôi

Để tôi lóng ngóng học đòi câu  kinh:

“Thắng vạn quân, thắng lòng mình…”

Lòng không trận mạc đao binh thắng gì?!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *