Xin chút buồn tan

Xin chút buồn tan

 

Rồi nhiều ngày nữa, nhiều đêm nữa

Cũng sẽ lặng im như hôm nay

Mây vẫn trắng mây trên trời ấy

Cây vẫn xanh cây dưới đất này.

 

Chỉ có nỗi buồn không lặp lại

Mỗi ngày như sóng, động rồi yên

Ta ngồi ráp mãi trăng trong nước

Trăng có vỡ đâu mà cứ phiền!

 

Chút lặng im về ta huyễn hoặc

Đem mầm thanh thản treo lên cao

Vui buồn như gió từ trăm ngả

Không biết rồi  ta bạt hướng nào !

 

Rồi nhiều ngày nữa, nhiều đêm nữa

Cũng sẽ lặng im như hôm nay

Chắc gì nhiều nữa mà lo lắng

Thôi nhé ! Buồn tan ở phút này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *