Vọng phu

Vọng phu

 

Chị ấy năm xưa chờ chồng

Sợ già hóa đá

Bởi người đàn ông trở về từ biển cả

Lòng dạ biết đâu dò ?!

 

Em nay chờ anh không có bến bờ

Đứng cheo leo bên thềm qui luật

Ra vào ray rức

Làm sao hóa đá được mà mong.

 

(Chị ấy năm xưa chờ chồng

Với đứa con tật nguyền bởi mẹ cha chung giòng máu

Con chúng mình láu táu

Hai giòng máu trong người, hóa đá dễ gì xong!)

 

Dạ thưa con chờ chồng

Lạy bà lạy ông lạy trời lạy Phật

Chỉ xin một điều duy nhất

– Tháng ngày hóa đá quanh con.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *