Vô thường

Vô thường

 

Cám ơn sự vật vô thường

Để cho ta có khi buồn khi vui

Vô thường tất cả, trừ… tôi

Là chi cũng mãi khi vui khi buồn !

 

Chiều xem Đà Lạt làm sương

Đưa tay vuốt gió mà thương đất trời

Mai đây ta vắng đi rồi

Đất trời cũng vẫn đất trời như nay

Chỉ còn ngọn gió loay hoay

Lạc loài tìm mãi bàn tay thuở nào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *