Viết bên bàn trà

Viết bên bàn trà

 

Sự đời ấm nhỏ chén to

Mong cầu không ít, ban cho không nhiều

Cho nên phiền não bao nhiêu

Cũng không đủ để chia đều thế nhân.

 

Lắng tâm biết cái mình cần

Tri túc để hiểu cái Chân sự đời…

 

Linh tinh ấm chén sự người

Nước sôi kìa uống trà thôi, đợi gì!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *