Viếng Côn Sơn – Nguyễn Trãi

Viếng Côn Sơn – Nguyễn Trãi

 

Núi rừng từ thuở người xưa

Nẻo mây, lối nắng, đường mưa… đã buồn !

 

Muộn màng ta viếng Côn Sơn

Nghe như lá vẫn đang còn khóc than

Cỏ cây xưa đã lụi tàn

Cỏ cây nay đã xanh tràn nhớ quên

Hoa thơ ngây nở bình yên

Suối trong veo đổ ưu phiền khuất xa…

 

Chỉ còn đá thấu cùng ta

Nỗi người trong tiếng chân qua lối này …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *