Vậy cũng ngon rồi

vậy cũng ngon rồi!

 

Cảm ơn chiếc dép người kê

Cho ta ngồi giữa bốn bề cỏ hoa

 

Bàn châm nhẫm dấu đường xa

Dép mòn sát đất có mà như không!

Dẫu sao còn một chút lòng

Cho nhau tựa giữa mênh mông cuộc đời.

 

Đâu cần dép phải đủ đôi

Chỉ cần một chiếc kê ngồi cũng ngon!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *