Vai đời

Vai đời

 

Em ngồi trang điểm trước gương

Cố che bao nỗi đời thường xốn xang .

 

Này môi này mắt đoan trang

Mẹ cha sinh tạo mùa màng dưỡng nuôi

Đây nơi nước mắt nụ cười

Cái nhìn dịu ngọt, những lời đắng cay.

 

Nhẹ nhàng khéo léo bàn tay

Chỉn chu xóa vết tháng ngày nông sâu

Tóc lâm râm bạc trên đầu

Thời gian vó ngựa qua cầu phấn son.

 

Em ngồi trang điểm trước gương

Cố che bao nỗi đời thường quẩn quanh

Má hồng

               môi đỏ

                             mong manh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *