Ướp lạnh

ướp lạnh

 

Ta đem một trái táo giòn

Gởi vào tủ lạnh để còn tươi lâu

Sự đời nó lạ gì đâu

Xanh tươi muốn giữ phải cầu lạnh trơ!

 

Thị thành xuôi ngược phất phơ

Trái tim phải lạnh mới mơ còn hồng

Nghĩa tình ô nhiễm quá đông

Khẩu trang ta bịt kín lòng… vẫn đau!

 

Ta mang cái lạnh tặng nhau

Ướp cho kỹ lối mai sau còn về.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *