Ước

Ứớc

 

Ước gì ta được vui như đá

Đọng chút bụi hồng cũng nở hoa

Ước gì ta được buồn như đá

Nước giỡn mà ta khuyết thật thà !

 

Ước gì ta được trơ như đá

Chẳng yêu, chẳng ghét, chẳng vui buồn

Nếu mà ta biến ra thành đá

Biết có ai người hóa đá luôn ?!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *