Túng thiếu một vầng trăng

Túng thiếu một vầng trăng

 

 

Không biết trăng ở đó

Có như trăng đây không

Không biết người ở đó

Có vằng vặc trong lòng?

 

Mỗi nơi trên trái đất

Một vầng trăng khác nhau

Dẫu khuyết tròn tối sáng

Nào phải do trăng đâu.

 

Ngắm trăng mà xót người

Xót người mà không nhớ

Rằng mình đang lỡ cỡ

Túng thiếu một vầng trăng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *