Tự trào

TỰ TRÀO

 

Thế kỳ 20 có gã điếc

Mần thơ bút hiệu Đặng Ca Việt

Lếu láo ngông nghênh …a…bờ…cờ…

Ba mươi, được làm “ông Thu Nguyệt”.

 

Vác bút đi quanh đất Sài Gòn

Ba năm chưa nói chuyện sự nghiệp

Tố nga hai ả bú sữa lon

Nhà thuê, người mướn, thật lẫm liệt!

 

Bạn bè chưa tới một thằng thân

Cha mẹ già còn miệt Sa Đéc

Cày thuê cuốc mướn cũng số phần

Hơi đâu lo nghĩ cho phát mệt!

 

Tranh treo đầy vách cả nhà ngắm

Thơ đôi ba chữ độc ẩm nhàn

Cao nhân tất hữu…. vợ ta biết

Thử hỏi nhân gian mấy chú bằng.

                                      7-1993

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *