Trái bằng lăng

Trái bằng lăng

 

Trái bằng lăng chua chua chát chát

Thời ấu thơ mình làm tiệc nhà chòi

Trái thì nhỏ bàn tay mình cũng nhỏ

Đủ để cầm chục mười tám trái thôi.

 

Mười tám mùa hoa rơi

Ta sắp ba mươi tuổi

Qua cái thời nông nổi

Lắng lòng nhớ tuổi thơ xa…

 

Sao mà dễ rụng thế hoa

Cánh tím mong manh như  tình ta vậy

Đôi tay đựng chục mười tám trái

Giờ gom buồn lên giấy chục vần thơ.

 

Mái nhà chòi ta cất năm xưa

Chú cuội mượn ngồi gát trăng trần thế

Bữa tiệc xưa giờ tìm đâu dễ

Thì đại yến trong hồn vị chát trái bằng thơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *