Thời trăng cũ

Thời trăng cũ

 (Tặng Dũng)

 

 

Thời trăng ngủ lâu rồi

Đêm nay bỗng thức tìm tôi nhắc về .

 

Chòng chành nửa bước cầu tre

Nửa màu bông phượng tiếng ve nửa chiều

Nửa lời gởi bạn thân yêu

(Cái thời có trọn một điều chi đâu!)

Đêm nay trăng sáng qua đầu

Bóng mình chân giẫm ngỡ cầu tre xưa.

 

Cái thời hờn nắng giận mưa

Cái thời tay rút rồi đưa rụt rè

Cái thời dịch được tiếng ve

Cái thời áo vướng cành me trốn tìm.

 

Trăng tròn – dấu chấm vào đêm

Thời trăng cũ – dấu chấm thềm tuổi thơ

Đây trang nhật ký khép hờ

Tôi ngồi đợi bóng trăng  nhờ chấm câu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *