Thôi ta về

Thôi ta về

 

Thôi mình trở lại với quê

Lá cao đến mấy cũng về cội thôi!

 

Quê nhà ta mến yêu ơi

Đây bờ tre chốn ta ngồi ngêu ngao

Đây trong vắt nước kinh đào

Tấm gưuơng soi chẳng lừa nhau bao giờ.

 

Ta xin lỗi cỏ gà xưa

Một thời tuổi nhỏ ngắt bừa đá nhau

Bây giờ ta mới biết đau

Biết thương phận cỏ rơi đầu vì xanh

Ta xin lỗi ớt và chanh

Cay chua có mấy xưa mình cứ kêu

Ta xin lỗi nhé cánh diều

Đứt dây ta bỏ quên chiều gió mưa

 

Chân trần trở lại quê xưa

Mới hay là cỏ đã thưa vì màu

Mới hay là chẳng nơi đâu

Chân ta bước vững như cầu bến ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *