Thiền giả

thiền giả

               “Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền”

                                      Trần Nhân Tông

 

Vô tâm ta quán hằng ngày

Mà sao đối cảnh lại hay vấn thiền!

Nẻo tu hành cứ chung chiêng

Bước trầy bước trật… ưu phiền lắc lư

Đèo bòng giả giọng thiền sư

Thuộc lòng leo lẻo Chân như, Bồ đề…

 

Tréo chân ngồi tĩnh nói mê

Bản lai diện mục…. chưa về đã đi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *