Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/thunguye/public_html/functions.php on line 91
Thu Nguyet Personal Site - Thông tin từ thiện
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Thông tin từ thiện - DANH SÁCH ĐÓNG GÓP - Xem nội dung bài viết
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP NĂM 2015

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP
 
HỌ TÊN:                                   SỐ TIỀN:        NGÀY NHẬN:
 
1. M. Nguyệt              1.000.000 đồng                  8-1-2015
2. Thiên Phương        1.000.000 đồng                  9-1-2015
3. Thiên Phương        2.000.000 đồng                  11-2-2015
4. Thùy Tâm             10.000.000 đồng                  12-2-2015
5. Hải Tú                        500.000 đồng                  24-2-2015
6. Hải Tú                     1.000.000 đồng                  11-4-2015
7. TV Viên Chiếu       3.000.000 đồng                    25-4-2015
8. Thùy Tâm              50.000.000 đồng                   5-5-2015
9. Minh Nguyệt            1.000.000 đồng                  3-7-2015
10. Hữu Vang            1.000.000 đồng                     3-7-2015
11. Tâm Minh (KC)  1.000.000 đồng                    28-7-2015
12. Chau Quang Ha       500.000 đồng                   14-8-2015
13. Đặng Quang Hưng   4.000.000 đồng              15-8-2015
14. Thanh Hương            1.000.000 đồng              24-8-2015
15. Đoàn Liệp                   1.500.000 đồng              24-8-2015
16. Thùy Tâm                  10.000.000 đồng               6-9-2015
17. Quang Ha                    500.000 đồng              12-10-2015
18. Nguyet Ha                500.000 đồng                12-10-2015
19. T. Phổ Hòa                          200 USD               25-10-2015
20. T.M.Bảo&BS Minh       4.000.000 đồng             1-11-2015
21. Phương Khanh              2.000.000 đồng        11-11-2015
20. BS Minh                 10.000.000 đồng          20-11-2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Các bài khác:
 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.