Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/thunguye/public_html/functions.php on line 91
Thu Nguyet Personal Site - Thông tin từ thiện
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Thông tin từ thiện - DANH SÁCH ĐÓNG GÓP - Xem nội dung bài viết
Danh sách đóng góp cho QKH TÂM MINH năm 2014

 
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP
 
HỌ TÊN:                                   SỐ TIỀN:        NGÀY NHẬN:
 
1. Thùy Tâm                       40.000.000 đồng         8-1-2014
2. Thầy Phổ Hòa                2.100.000 đồng         8-1-2014
3. Nhóm Thiền Tâm              500.000 đồng         8-1-2014
4. Nguyễn Lê Minh             2.000.000 đồng        9-1-2014
5. Thầy Tâm Chơn              2.100.000 đồng      17-2-2014
6. Chau Quang Ha                 500.000 đồng        7-3-2014
7. Thầy Phổ Hòa                3.000.000 đồng        20-3-2014
8. M. Nguyệt                        500.000 đồng         31-3-2014
9. Nhóm Thiền Tâm              500.000 đồng          1-4-2014
10. Thiên Phương                  500.000 đồng        29-4-2014
11. Nhóm Thiền Tâm            500.000 đồng         13-5-2014
12. Thiên Phương                  500.000 đồng          5-6-2014
13. Nhóm Thiền Tâm            500.000 đồng         21-6-2014
14. Nhóm Thiền Tâm            500.000 đồng         11-8-2014
15. Nguyen Truong Loi       3.000.000 đồng        18-8-2014
16. Chùa Phật Quang        50.000.000 đồng        18-8-2014 
17. M. Nguyệt                    1.000.000 đồng         19-8-2014
18. Thầy Phổ Hòa                2.100.000 đồng       20-8-2014
19. Thiền viện Huệ Chiếu    2.000.000 đồng        20-8-2014
20. L.T.Thanh Hương          1.000.000 đồng       20-8-2014
21. Thùy Tâm                    55.000.000 đồng       21-8-2014
22. Chùa Phước Duyên       2.000.000 đồng       21-8-2014
23. Trần Lam Tuyền            2.000.000 đồng       21-8-2014
24. Trung Vĩnh                   5.000.000 đồng        21-8-2014
25. Diệu Hoa                         300.000 đồng        21-8-2014
26. Đỗ Thanh Triều            5.000.000 đồng        21-8-2014
27. Chùa Từ Tân                2.000.000 đồng        21-8-2014
28. CH Đông Dương           1.000.000 đồng        21-8-2014
29. Thiên Phương                1.000.000 đồng       29-8-2014
30. Pham Tuan Khanh         2.000.000 đồng        3-9-2014
31. Thiền viện Viên Chiếu    4.000.000 đồng        3-9-2014
32. Nhóm Thiền Tâm 1         2.000.000 đồng       21-9-2014
33. Nguyễn Mỹ Châu                    200 USD          22-9-2014
34. Tuong Van                              200 USD          22-9-2014
35. Jenny Phan                             100 USD          22-9-2014
36. Thầy Tâm Chơn              3.000.000 đồng       29-9-2014
37. M. Nguyệt                      1.000.000 đồng         1-10-2014
38. Nhóm Thiền Tâm              500.000 đồng         7-10-2014
39. Đặng Quang Hưng         2.000.000 đồng         1-11-2014
40. Nhóm Thiền Tâm              500.000 đồng         1-12-2014
 
 
 

GHI CHÚ:

* Những người đóng góp cho QKH mà không muốn ghi tên mình thì QKH sẽ ghi vào DANH SÁCH ĐÓNG GÓP tên là TÂM MINH (kèm theo số thứ tự) để lưu hồ sơ.

--------------------------------------------------------------------------------

Các bài khác:
 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.