Tại sao mình phải

Tại sao mình phải

 

Mình ngu nên mới đi buồn

Thương mình ngu quá nên buồn quá đi!

Ghét buồn thì hãy vui đi

Vui rồi thì biết có gì vui đâu

 

Dạo vườn chân trước chân sau

Dấu chân in đất rõ màu thế gian

Vui buồn là món cưu mang

Ráng buông đặt xuống vội vàng ẳm lên!

 

Một ngày được mấy lúc hên

Thấy trời trong vắt thoắt quên vui buồn.

 

Cảm ơn trái đất thấy thương

Quay vòng mà có con đường cho ta.

 

Vui buồn bước lại bước qua

Để tâm phân biệt biết là đang đi.

 

Buồn vui thắc mắc làm gì

Thong Dong ta bước để đi về mình.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *