Sửa soạn

Sửa soạn

 

Ngoài kia gió sửa soạn mưa

Mình sửa soạn thức giấc trưa chiều rồi.

 

Ngoài vườn lá sửa soạn rơi

Nắng sửa soạn tắt để coi đêm về.

 

Ô hay sửa soạn bốn bề

Thời gian không hề sửa soạn cũng qua.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *