Rêu

Rêu

 

Rêu còn xanh nữa hay thôi
Để ta sắp xếp về ngồi với rêu.

Đời cho rảnh rỗi không nhiều
Nên khi nhìn khoảng xanh rêu là thèm!
Ước gì mình được có thêm
Thời gian ngồi bệt bên thềm ngắm rêu
Để nghe tay gió nhẹ hều
Phơ qua phất lại vờn khều tóc ta.

Rêu à xanh tiếp đi nha
Để cho người ngại đừng qua lối này
Để thời gian ngủ thật say
Quên chăn hai đứa trẻ Ngày và Đêm
Để đời khuyến mãi rảnh thêm
Để ta học hỏi kiểu mềm như rêu:
Dùng thời gian để chi tiêu
Cho đời xanh mướt, bao nhiêu chẳng màng.

Rêu, mày sang thiệt là sang
Tao bòn nốt chút thời gian học mày!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *