Qua

Qua

 

Bữa đó hoa hồng nở

Ta đi qua vội vàng

Hồng thong dong hạnh phúc

Nở xong rồi thì tàn.

 

Bữa kia hướng dương nở

Ta đi qua vội vàng

Hướng qua rồi hướng lại

Hướng xong rồi thì tàn.

 

Bữa nọ phù dung nở

Ta đi qua vội vàng

Hoa thản nhiên chuyển sắc

Chuyển xong rồi thì tàn.

 

Bữa nay hoa hết nở

Ta rảnh không vội vàng

Dáo dác tìm hoa cũ

Mùa nhẹ hều đi ngang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *