Phận ta

phận ta

 

Phận ta mỏng hơn cánh chuồn

Vui không dám đậu nên buồn cũng im.

 

Nhọc nhằn máu chảy về tim

Tim đập vất vả nuôi mềm mắt môi

Xếp rồi lại mở ra coi

Tài năng như vũng học đòi suối sông.

 

Chuồn chuồn mơ hãng hàng không

Nhỏng nha nhỏng nhảnh cũng vòng xuống sân

Nắng mưa không biết đường lần

Bay cao bay thấp cũng thân cánh chuồn.

 

Có là tạm, mất là luôn

Dẫu sao thì phận cánh chuồn phải bay!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *