Núi ở biển

Núi ở biển

 

Núi ngồi ngắm biển ngàn năm

Sóng ầm ầm sóng, núi thầm thầm xanh.

 

Gió ngàn thu, tuổi mong manh

Mất rồi lại có,  trong lành như không.

 

Buồn vui chẳng biết đi vòng

Bạc đầu con sóng vẫn không hiểu mình.

 

Núi ngồi chăm chút màu xanh

Cây cao,  bóng cũng xoay quanh gốc tròn .

Chùa xa cuối nẻo đường mòn

Mặt trời đỏ chạm tiếng chuông bỗng vàng .

 

Chiều nhìn bóng núi đổ ngang

Ngàn con sóng vỗ lan man bãi buồn …

Bỗng nghe lòng nặng trống trơn

Đời nghiêng ngàn nỗi cô đơn trút về !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *