Nói với biển

Nói với biển

 

Biển lại gần ta nói biển nghe

Sóng dữ dội rồi cũng tan bờ cát

Sâu cạn đục trong vẫy vùng phiêu bạt

Biển rộng đến đâu cũng không thoát nổi bờ.

 

Biển lại gần ta đọc biển nghe thơ

Cũng dữ dội và dào dạt lắm

Cũng chồm lên rồi tan vào xa thẳm

Cũng loanh quanh không thoát khỏi phận mình

 

Biển lại gần ta tỏ với biển tình

Tha thiết lắm và đa đoan lắm

Rất đỗi thân quen, vô cùng lạ lẫm

Sấp ngửa bàn tay mở nắm không ngờ

 

Biển lại gần ta kể chuyện ngày xưa

Chuyện ngày sau, chuyện bây giờ ta biết

Chuyện bia đá và điều bia miệng

Trời vẫn nắng mưa hoa vẫn nở yên lành

 

Ta biết mà, biển dẫu trong xanh

Không giấu nổi dòng hải lưu nóng lạnh

Biển đầy thế làm sao không sóng sánh

Nhưng chớ lo, rồi nước cũng về nguồn.

 

Biển lại gần ta nói biển đừng buồn

Ta đá sỏi không tan vào biển được

Nhưng chắc chắn một điều ta biết trước

Phần khuyết mòn cũng về biển mà thôi

 

Biển lại gần đây để cùng ta vui

Cùng ta buồn, cùng ta suy gẫm

Ta nói nhỏ một điều thật lắm:

Ta có thể rời khỏi trái đất này…

                                      còn biển thì không !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *