Ngoái

Ngoái

 

Đôi khi ta muốn say

Cho quên mình quá tỉnh

Hất đi chén rượu đầy

Bỗng thấy mình biết xỉn.

 

Kẻ ngông bày ra rượu

Người trí bày ra trà

Ta không ngông không trí

Trà rượu đều chán ta.

 

Sống giữa đời ngật ngưỡng

Ta quen thói gật gù

Một hôm ngồi khóc vặt

Hiểu ra mình rất ngu.

 

Hì hì… ngu cũng tốt

Hơn thiệt khác nhau gì

Chắp tay quì trước Phật

Ngoái dòm tham sân si…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *