Mốt

Mốt

 

Sài Gòn vốn có ồn đâu

Ai đem ồn đến lại cầu lặng yên?

 

Sài Gòn khói bụi triền miên

Ai đem khói bụi thải lên Sài Gòn?

 

Sài Gòn gấp rút bồn chồn

Ngược xuôi tất bật đâu hồn vía ta?

 

Sài Gòn lắm rác nhiều hoa

Hẻm sâu, đại lộ không xa chẳng gần.

 

Sài Gòn ta quyết không thân

Ta quay về núi bằng… chân Sài Gòn

Hình như núi sững sựng buồn

Mây bay trần tục như luồng khói xe

 

Thiệt lòng nói nhỏ mà nghe:

Thanh cao là mốt ta lòe chính ta!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *