Lại hoa

Lại hoa

 

Hoa tàn rơi xuống gốc hoa
Đất ôm quí phái ngọc ngà thản nhiên.

Hoa tan vào đất thật hiền
Cảm ơn nắng gió chút duyên tạo thành.

Mai rồi lộc lá lại xanh
Sắc hương lại thắm đầu cành… lại hoa!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *