Khôn cần password

Không cần password

 

Ta mong mở cổng niềm vui

Mà không biết password đời đặt ra

Tức mình, ta mã hóa ta

Nhập vào hệ thống mong hòa mạng vui

Máy treo đứng lặng bên đời

Chiếc đồng hồ cát ta ngồi ngắm suông.

Hình như đường dẫn đến buồn

Lòng ta có sẵn mạch nguồn thói quen.

 

Vô tư ta bật sáng đèn

Mọi điều xin cứ hồn nhiên lập trình.

 

Bộ nhớ ta biết rõ mình

Không cần Password, nghĩa tình cũng sent…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *