Hoa kèn hồng

Hoa kèn hồng

 

Mong manh cánh mỏng dịu mềm

Thổi sao được gió mà em tên kèn!

 

Bốn mùa gió lạ nắng quen

Phất phơ ấm lạnh vẫn chen nhau hồng.

Ta cười ké giữa vòm bông

Thân này phận đó long nhong giữa đời.

 

Kèn gì rồi cũng rơi thôi

Âm thanh còn lại góc trời cho nhau

Hồng gì rồi cũng hết màu

Thương yêu gởi lại đời sau chắc còn?

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *