Giếng cạn

Giếng cạn

                Tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài

               Nào hay giếng cạn tiếc hoài sợi dây!

                                    Ca dao

 

Rút lòng nối sợi dây yêu

Em chăm chút mãi cái điều viễn vông.

 

Tình không thì đã là không

Mà sao lòng níu kéo lòng chẳng buông

Giờ riêng ngồi ngấu nỗi buồn

Trách sao giếng chẳng phải vuông lại tròn ?!!

 

Ngoái đầu nghĩ lại mà thương

Dây không tiếc, chỉ thoáng hờn giếng thôi.

 

Nghiệp dây đã lỡ dài rồi

Ta cười ta cứ chấp hoài cạn sâu .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *