Hát với con

Hát với con

 

Hồn nhiên mình hát với con

Những bài ca thuở mình còn bé xưa.

 

“Một vầng trăng tỏ” nên thơ

Cây đa chú cuội bơ vơ nẻo trời

“Bắc kim thang” bí rợ cười

Le le bìm bịp học đòi nhạc công

Thương đời con sít lội sông

Lang thang một kiếp tang bồng héo hon.

 

Hồn nhiên mình hát với con

Nghe thời niên thiếu như còn đâu đây

Lời ca như bát nước đầy

Đời mình như chén mẻ, tay run cầm

Ghé tai con trẻ nhắc thầm

Này con chớ có hát nhầm lời ca.

 

Tuổi thơ gần, tuổi thơ xa

Hát cùng con để lời ca nhắc mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *