Hạt nước mắt

Hạt nước mắt

 

Ta quẹt nước mắt dòm đời

Lòng hy vọng một ngày mơi nhẹ nhàng

Đông qua rồi sẽ thu sang

Chấm than rồi sẽ xuống hàng viết hoa.

 

Sự đời nhắm lại mở ra

Cũ là mới đó, mới là đã lâu

Tháng năm rồi cũng qua mau

Tay ta rồi cũng tự  lau mắt mình!

 

Biết điều thì khóc lặng thinh

Giữ hạt nước mắt thông minh thiệt tròn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *