Đừng

Đừng…

 

Ai ngồi hát sáo sang sông

Không ai tháo cũi sổ lồng vẫn bay.

Tôi nuôi sáo ngửa bàn tay

Sáo đi về, sáo đậu bay mặc lòng

(Bởi vì sáo thích sang sông

Chẳng cần tháo cũi sổ lồng vẫn sang)

 

Ngưng giùm lời hát hoang mang

Kẻo mà tôi, kẻo mà chàng… lỡ nghe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *