Đi chút về Ông Táo ơi!

Đi chút về, ông Táo ơi!

Nhà toàn là phụ nữ
Chỉ một người nam thôi
Mà hai ba tháng chạp
Ổng cũng bay về trời.  

Nhà có bốn người trắng
Chỉ một người đen thôi
Cho nên “hắn” rất chảnh
Vì đẹp trai nhất rồi!

Nhà thường ăn tiệm quán
Chẳng đụng đến xoong nồi
Lửa củi ít khi nhóm
Ổng chỉ ngồi chơi thôi.  

Dẫu sao nhà cũng vắng
Khi đưa ông đi rồi
Thương mẹ con quạnh quẽ
Đi chút về ông ơi!  

Nhà toàn là phụ nữ
Chỉ một người nam thôi
Mà hai ba tháng Chạp
Phải đưa ông về trời!!!

       (Ngày đưa ông Táo năm 2003)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *