Dấu rêu

Dấu rêu

 

Không thể làm một cánh hoa

Rắc hương thơm lối người qua một chiều

Xin làm một chút rong rêu

Chân người in lại nói điều lãng quên…

 

Mong người mãi được bình yên

Tôi xanh một nấm mồ lên chính mình !

 

Rồi đây mưa gió vô tình

Thời gian xóa dấu chân in ngày nào

Tôi còn biết tựa vào đâu

Để rong rêu biết xanh màu rong rêu ?!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *