CŨNG MÙA

CŨNG MÙA

 

Ngày xưa vắt cắn la làng

Bây giờ bắt vắt xếp hàng điểm quân

Ngày xưa sợ sẹo xấu chân

Bây giờ đố lúc nào chân được lành

Quanh năm vắt cắn…tanh bành

“Chân ghẻ” biết lúc nào thành “chân tu”??!!

 

Cuộc đời vắt vẻo lu bu

Tâm an thì mặc xuân thu cũng mùa!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *