Con kiến lơ ngơ

con kiến lơ ngơ

Con kiến màleo cành đa
Leo phải cành cụt leo ra leo vào…
                                           ca dao

 

 

Ta như con kiến lơ ngơ

Lựa ngay cành cụt gởi nhờ dấu chân

Bão giông đời trút xuống thân

Lóp nga lóp ngóp cũng lần mà đi.

 

Vậy rồi ngồi khóc có khi

Thương đời luẩn quẩn chưa đi đã về!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *