Cõi mưa

Cõi mưa

 

Mưa mòn cả lối rêu xanh

Mưa thêm bữa nữa là thành… cõi mưa!

 

Cõi mưa đầm đẫm bốn mùa

Lấy đâu ráo hoảnh dối lừa thói quen

Lấy đâu nóng bức bon chen

Lấy đâu ấm áp thân quen bận lòng…

 

Thôi thì mưa cứ thong dong

Nhặt thưa gì cũng ròng ròng thế gian.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *