Chỉ một chữ HƯ

chỉ một chữ HƯ

 

Ta nghe lời nói gió bay

Biết thừa mà cũng lắng tai thiệt tình!

 

Cái trò tát nước đầu đình

Bỏ quên áo xống linh tinh mắc cười

Ta hùa theo lội vô chơi

Lòng toan vớt vát cho đời chút thơ

Mà sao giả mãi không khờ

Cứ tỉnh như sáo, cứ trơ như đồng.

 

Mới hay lòng đã hư không

Ta Bà quanh quẩn cuối cùng cũng HƯ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *