CHẠM HOA

CHẠM HOA

Ngồi chơi hoa rụng xuống đầu

Ngước lên cái ngã rơi đâu chút rồi!

 

Ta quì xuống lạy hoa rơi

Lụm lên cái ngã cầm chơi qua mùa.

Hoa dày mà gió thì thưa

Lai rai cũng đủ làm mưa góc trời

Thích cũng rơi, không cũng rơi

Ừ thì hoa cứ ngồi chơi trên đầu

Để cho sợi tóc bạc màu

Chạm hoa và hiểu thật sâu vô thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *