Cao thơ

Cao thơ

 

Ta long đong dạng bèo rong

Hương trời cho có mà không có gì

Bập bềnh con sóng lôi đi

Đôi khi níu lại làm lì chút thôi.

 

Kiếp bèo đi cũng là trôi

Phận theo con nước cuộc đời đẩy đưa

Rong rêu xanh úa theo mùa

Dấu giày in lại cũng chưa chắc còn.

 

Thôi thì vét chút lòng son

Đem ra nấu lại may còn chút cao

Cuối đời mang tặng cho nhau

Qua cơn nhức mỏi hư hao kiếp người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *