Cái móc

Cái móc

 

Cái móc vốn đơn độc

Mọi thứ người treo vào

Ta cũng vốn đơn độc

Đời treo đầy lao chao.

 

Móc tự biết mình cao

Mặc đời treo phía dưới

Ta biết mình không cao

Nên xá gì rác bụi.

 

Mỗi ngày ta lủi thủi

Treo móc nhìn lại mình

Móc không nói gì cả

Ta quen rồi lặng thinh.

 

Một ngày móc rớt xuống

Mọi thứ cũng rơi theo

Một ngày ta nằm xuống

Mọi thứ vẫn ì xèo…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *