Bóng nấm

Bóng nấm

 

– Xoe tròn mềm mại thế
Che gì vậy nấm ơi?
Nấm cười khoe nếp xếp:
– Nấm chỉ che nấm thôi.

 

Không được như cây cỏ
Nấm thoáng vội qua đời
Một góc này nho nhỏ
Như bóng giọt sương rơi.

 

Khều nấm bỗng thấy vui
Yêu đất trời quá lạ
Thế giới, vũ trụ này
CÓ và KHÔNG rất đã!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *