BÌNH ĐỊNH THẤY THƯƠNG

BÌNH ĐỊNH THẤY THƯƠNG

Vẫn là Bình Định đó thôi

Mà quen lạ lắm một trời Qui Nhơn!

 

Cái Eo của Gió vẫn thon

Cái đầm Thị Nại sóng còn xòe hoa

Nói vui như một món quà

Thấy thương Bình Định như là thương ai…

 

Dừa cao nên bóng rất dài

Người xa lâu gặp tình dai dẳng tình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *