Bị bông hoa mắng

Bị bông hoa mắng

 

Hoa à, mày có vui hông

Khi sương nhường mặt trời hồng nhón lên?

 

Hoa cười…. Hỏi thiệt có duyên

Chắc là “thuốc” sáng lại quên uống rồi!

 

Ta cùng hoa ngả nghiêng cười

Vui gì đâu một góc trời hồn nhiên…

 

Làm hoa đẹp nở thật hiền

Làm người thuận pháp tùy duyên thật lòng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *