Ảnh nghệ thuật

Ảnh nghệ thuật

 

Một chút quê nhà trên giấy trắng

Ta ngồi trong phố ngắm quê ta

Lòng cũ nghe buồn tinh khôi mới

Mơ mộng làm sang kiểu nhớ nhà.

 

Cảnh ấy, người này quen lạ lắm!

Không phải ta mà chẳng phải ai

Bờ cây, ruộng lúa, con đường dọc

Mùi cỏ hoang buồn vơ vất bay…

 

Một chút nét màu trên giấy trắng

Mà đầy đủ cả sắc hồn quê

Đất trời gần bốn mươi năm trụ

Ta – một người suông thiếu tứ bề!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *