Nở chơi

Nở chơi

 

Hoa hồng hoa hiếc cắm hoài
Lâu lâu cắm nhánh ngò gai thơm lừng!

 

Gai mềm chích cũng nên thân
Hoa xanh như lá vừa gần vừa xa…

 

Kiểu gì thì cũng là hoa
Thong dong giữa cõi Ta Bà nở chơi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *