Dỗ mình

Dỗ mình

 

Một mình ta đứng lại đây

Những người thân cứ mỗi ngày một xa…!

Lạ gì đông tới xuân qua

Thế gian nhóc chuyện người ta một mình!

 

Mà thôi, đời hữu vô tình

Một mình thì cứ một mình xá chi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *